Без названия | Untitled

Нина-Симона Бабаева | Nina-Simona Babaeva

из проекта «НЕ ГОВОРИ, ЧТО Я ОБЛАКО» | from the project «DON'T SAY I'M A CLOUD»

Техника: Холст, масло | oil on canvas

Размер: 140 x120 см

Год: 2023