NIKOLAY
EVDOKIMOV
GALLERY

CURRENT1/01/2021- 12/12/2021

SALON 20/21


Oleg Kotelnikov, Inal Savchenkov, Sergey Bugaev-Africa, Vadim Kondakov, Ruslan Ermolaev, Andrey Pomulev, Dmitry Sirotkin, Nikita Panin, Kirill Makarov, Evgeny Kuzmichev, Alexandra Gart, Mila Arbuzova, Igor Skaletsky, Alexander Lavrentyev, Stas Bags, Anton Shulgin, Daniil Kazantsev, Bimbo, Sergey Anufriev, Nikolai Bannikov, Pavel Brat, Irena Kuksenayte, Andrus Ventslova, Misha SyutkinUPCOMING22/12/2021- 02/02/2022

EVGENIY KUZMICHEV25/12/2021- 20/01/2022

GLACIES AETERNA* / DMITRY SIROTKIN /

__________________

* eternal ice
PAST18-20/09/2021

COSMOSCOW29/06-01/09/2021

ART-KOLKHOZ09/06-27/05/2021

ULTIMUM ASTRUM  / DMITRY SIROTKIN / 


CONTACTS︎︎︎ INSTAGRAM
︎︎︎ FACEBOOK 

GALLERY ADRESS
19 Kirochnaya st., apartment 37,
St. Petersburg, Russia, 191123
+7(981) 970-39-21
nikolay.evdokimov@gmail.com